به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛در ابتدای این نشست محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک ضمن خیر مقدم به اعضای شورای راهبردی و روسای کمیسیون ها مطالبی در خصوص حضور کاروان ورزشی کشورمان در بازیهای المپیک پاریس و ورزشکارانی که تاکنون موفق به کسب سهمیه شده و همچنین ورزشکارانی که امید به دریافت سهمیه برای آنها وجود داردمطالبی را عنوان داشته و سپس  به برنامه های کمیته ملی المپیک در خصوص حمایت از ورزشکاران و اعزام بدون دغدغه کاروان به این رویداد مهم پرداخت.

همچنین دکتر سید مناف هاشمی سرپرست کاروان اعزامی به المپیک 2024 پاریس و دبیر کل کمیته نیز در خصوص برنامه های حمایتی کمیته از فدراسیون ها در پرداخت بموقع بودجه،تامین برخی تجهیزات ورزشی و بسته های حمایتی از ورزشکاران و افزایش حقوق و پاداش برای ورزشکاران جهت ایجاد عوامل انگیزشی و حضور بدون دغدغه و قدرتمندانه در پاریس توضیحاتی را ارائه کردند.

در ادامه محمد تابع رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی نیز به ارائه گزارشی از بازیهای المپیک پاریس،تعداد ورزشکاران این دوره از بازیها، تعداد خبرنگاران، اماکن برگزاری مسابقات،دهکده های بازیها و موارد دیگر همچون  فرایند دستیابی 32 سهمیه از سوی  8 فدراسیون ورزشی در کسب سهمیه المپیک پرداخته و سپس توضیحاتی در خصوص برنامه فدراسیونهایی که در انتظار کسب سهمیه هستند و در ماه های آتی  شانس کسب سهمیه دارند ارائه نمود.

در ادامه  نشست  اعضای شورای راهبردی ضمن طرح سئوالاتی در بخش های، فرهنگی و موضوعات اجتماعی و موارد  دیگر به ارائه پیشنهاداتی برای حضور توانمند کاروان ورزشی ایران در این رقابت ها پرداخته و از سوی مسئولین کمیته نیز ضمن پاسخ به سئوالات اعضاء به ارائه گزارشی از تدابیر بعمل آمده از طریق هماهنگی با مسئولین بخش های مختلف و همچنین ارائه نتایج حاصله از جلسات مشترک با حضور سفیر فرانسه در ایران اشاره گردید.

در این نشست  دکتر محمود گودرزی (کمیسیون آموزش و ورزش)،دکتر عبدالله سهرابی(کمییسیون امور بین الملل)، مصطفی  نودهی(کمیسیون ورزشکاران)، حجت الاسلام علی سرلک(کمیسیون فرهنگی)،دکترحمید قاسمی(کمیسیون صلح و ورزش)،دکتر محمد حسن پاسوار(کمیسیون برنامه ریزی و مدیریت ورزشی)،دکتر ساعد وکیل(دبیر کمیسیون حقوق ورزشی)، دکتر مهر افزا منوچهری(کمیسیون محیط زیست و ورزش)، دکتر غلامرضا نوروزی(کمیسیون پزشکی ورزشی)،فرهاد طلوع کیان مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست، دکتر محمد تابع رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی و مریم فریدار حضور داشتند.