به گزارش اکونا پرس،

 با اعلام کمیته اخلاق رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس جهت ادای پاره ای از توضیحات باید روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه در این کمیته حضور داشته باشد.