به گزارش اکونا پرس،

طبق اعلام آزمایشگاه مورد تایید وادا، وجود ماده ممنوعه “نوراندروسترون” از کلاس ماده های ممنوعه S۱ در نمونه این ورزشکار تایید شد. با عنایت به پذیرش اولیه تخلف و قبول مجازات تعیین شده توسط ورزشکار و طبق ماده ۱-۸-۱۰ از مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با دوپینگ ایران، حکم محرومیت وی بدون انجام مراحل دادرسی و تشکیل جلسه شورای صدور رای مستقیما توسط کمیته انضباطی ایران نادو صادر گردید.

با عنایت به اینکه حکم محرومیت برای این تخلف ۴ ساله است اما با  در نظر گرفتن پذیرش تخلف صورت پذیرفته توسط ورزشکار، ایران نادو با تخفیف یک ساله حکم محرومیت وی را از تاریخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۳ لغایت ۱۷/۰۱/۱۴۰۶ و به مدت ۳ سال صادر کرد.