به گزارش اکونا پرس،

علی‌رغم مخالفت قبلی و تلاش برای ادامه فعالیت هوشنگ نصیرزاده تا پایان فرآیند واگذاری و انتقال سهام باشگاه به مالکیت جدید، باتوجه به تأکید و اصرار ایشان برای کناره‌گیری، هیأت مدیره باشگاه تراکتور ضمن موافقت با این درخواست، «سعید مظفری‌زاده» را به سمت سرپرست مدیرعاملی منصوب کرد.

براساس حکم ابلاغی هیأت مدیره باشگاه تراکتور، سعید مظفری‌زاده مسئولیت پیگیری مصوبه مجمع سهامداران باشگاه برای واگذاری و انتقال سهام و انجام امورات مربوطه را برعهده خواهد داشت.

هیأت مدیره باشگاه تراکتور همچنین از زحمات و تلاش‌های هوشنگ نصیرزاده طی مدت عهده‌داری مسئولیت مدیریت باشگاه قدردانی نموده و برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.