به گزارش اکونا پرس،

در نقل از سایت قطری آمده است که توفیق علی دروازه بان شماره یک فلسطین با 198 سانتی متر قد بلندترین قامت را دربین گلرهای حاضر در جام ملت های آسیا دارد. بعد از او شیمیدت دانیل دروازه بان تیم ملی ژاپن با 197 سانتی متر رتبه دوم را به خود اختصاص داده و مهدی خلیل از لبنان و جوربریت سینچ با 196 سانتی متر قد مشترکا سوم هستند.

نکته قابل توجه اینکه علیرضا بیرانوند، امیررضا عابدزاده و پیام نیازمند 3 دروازه بان ایرانی حاضر در جام ملت جایی در بین بلندقدترین گلرهای این جام ندارند.

رونمایی از بلندقدترین دروازه بان جام ملت‌ها

ورزش سه