به گزارش اکونا پرس،

در این جلسه که به ریاست گرندمستر امیرعباس طباطبایی برگزار گردید در قالب مسائلی از قبیل برگزاری استاژ های داوری،برگزاری دوره های مربیگری همینطور هماهنگی های لازم جهت برگزاری مسابقات استانی و کشوری و چگونگی و نحوه برگزاری آزمون دان 1 تا 4 در دو بخش آقایان و بانوان سبک های فول کنتاکت کیک بوکسینگ کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در این جلسه چند ساعته به مباحث و مشکلاتی که مربیان و مسئولین سبک با آن دست به گریبان بودند بحث و گفتگو شد و همچنین راهکارها و پیشنهادهایی عنوان گردید که در نهایت بعد از هماهنگی های صورت گرفته مسئولیت ها مشخص گردید و ماموریت هریک از افراد تعیین شد و صورتجلسه ای به امضای همه شرکت کنندگان در جلسه رسید و مقرر گردید طی ماه های پیش رو استاژ داوری،آزمون دان 1تا4 و مسابقات استانی و کشوری برگزار گردد.