وریا غفوری و همسر و پسرش در اکران «آبی به رنگ آسمان»/عکس