به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ کشتی، در شرایطی که لیگ برتر کشتی آزاد به پایان دور رفت خود رسیده و فقط یک مسابقه معوقه از دور رفت در پایان هفته جاری برگزار می شود، دبیر سازمان لیگ اعلام کرد فرصت تیم ها برای ثبت قرارداد کشتی گیران تا پایان وقت اداری امروز ادامه خواهد داشت.

عبدالله فتوحی، دبیر سازمان لیگ کشتی در این باره گفت: تیم های حاضر در لیگ برتر کشتی آزاد فقط امروز را مهلت دارند تا قرارداد کشتی گیرانی که برای ادامه مسابقات لیگ مدنظر دارند را ثبت کنند. هر تیمی که تا پایان وقت اداری امروز به سازمان لیگ مراجعه نکند، از فردا نمی تواند قرارداد هیچ کشتی گیر جدیدی را ثبت کند. در واقع ترکیب تمام تیم های حاضر در لیگ برتر کشتی آزاد تا پایان مسابقات لیگ و حتی مرحله نیمه نهایی و فینال امروز نهایی خواهد شد.