به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال.مهدی تاج در نشستی با حضور سرمربی و مسئولین اجرایی تیم فوتبال المپیک همچنین نمایندگان هیات رئیسه، کمیته فنی، سازمان تیم های ملی و سایر بخش ها و کمیته های فدراسیون فوتبال با تاکید بر اهمیت حمایت همه جانبه از تیم المپیک گفت:تیم فوتبال امید جمهوری اسلامی ایران باید با تمام قوا و تامین کلیه ملزومات روند آماده سازی خودش را به بهترین شکل دنبال کند و فدراسیون فوتبال از کلیه برنامه های این تیم در مسیر آماده سازی با تمامی امکانات موجود حمایت خواهد کرد.
رئیس فدراسیون فوتبال اضافه کرد:هیچ تفاوتی بین تیم امید و بزرگسالان از نظر استفاده از امکانات و حمایت و پشتیبانی وجود نداشته و نخواهد داشت و این تیم هم از زمین ، امکانات تمرینی ، مجموعه پک ،امکانات هتلینگ،همچنین مشاوره و همراهی اعضای کادر فنی تیم بزرگسالان ، کادر پزشکی و کلیه بخش های مورد نیاز استفاده خواهد کرد. هدف فدراسیون فوتبال آماده سازی تیم المپیک در بهترین شرایط ممکن است تا در مسابقات مقدماتی المپیک نتایج مورد نظر به دست آید.
در این نشست همچنین حمید استیلی با قدردانی از حمایت های فدراسیون فوتبال گفت:با وجود تمامی مشکلات مالی که در این مقطع برای فدراسیون وجود داشته شاهد حمایت و همراهی بخش های مختلف فدراسیون در این مدت بوده ایم و امیدواریم در این مقطع باقیمانده هم برنامه ها و روند آماده سازی تیم با همکاری و تعامل باشگاهها همچنین حمایت فدراسیون به بهترین شکل دنبال شود تا با شرایط مناسبی وارد رقابت های مرحله نهایی شویم.