به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمى فدراسیون فوتبال شاگردان پورموسوى از ساعت ١٤:٠٠ در  مرکز ملى فوتبال برابر نساجى قرار گرفتند.

بر این اساس امیرحسین نیک پور ، احمد جلالى، حسین شاهوردى، محمد عسگرى، علیرضا اسدابادى، یاسین سلمانى، حسین زوارى، مهدى احمدى، حسین نخودکار، على سبحانى و آریا برزگر ١١ مرد اصلى تیم جوانان در این دیدار هستند.