به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی فدراسیون، درجدول A این رقابتها 8 تیم ازاستانهای کرمان، گلستان، خراسان رضوی، تهران، ایلام، روستایی عشایری همدان، آذربایجان غربی و شهیدمهدی زاده مازندران تا فردا یکشنبه 20 بهمن ماه در سالن سرپوشیده مجددار شهر بهنمیر ادامه می یابد و روز جمعه 18 بهمن ماه این نتایج بدست آمد:
دور سوم مسابقات:

-شهیدمهدی زاده بهنمیر مازندران صفر-7 روستایی عشایری همدان

- خراسان رضوی 8-1 آذربایجان غربی

- کرمان 1-8 ایلام

- تهران صفر-صفر گلستان

دور چهارم مسابقات:

- آذربایجان غربی صفر-3 ایلام

- خراسان رضوی  11-1 روستایی عشایری همدان

- شهیدمهدی زاده بهنمیر مازندران صفر-14 گلستان

- تهران 6-1 کرمان

امروز شنبه 19 بهمن ماه در دور پنجم این رقابتها، به ترتیب این دیدارها برگزار می شود:
- روستایی عشایری همدان با گلستان
- خراسان رضوی با ایلام
- تهران با آذربایجان غربی
-  شهیدمهدی زاده بهنمیر مازندران با کرمان