به گزارش اکونا پرس،

در این احکام دکتر بهرام قدیمی رییس فدراسیون هاکی کشورمان به عنوان رئیس هاکی داخل سالن آسیا-

دکتر اکبر قاسمی کهریزد رییس هیات هاکی آذربایجان غربی(به عنوان عضو کمیته توسعه فدراسیون هاکی آسیا)-

شهلا گشتاسبی رییس هیات هاکی کهگیلویه و بویراحمد( به عنوان عضو هیات زنان فدراسیون هاکی آسیا)- دکتر شهلا حجت مدیر تیمهای ملی بانوان(به عنوان عضو هیات مدیریت فدراسیون هاکی آسیا) و

شبنم نصیری داور بین المللی ایران( به عنوان عضو هیات داوران فدراسیون هاکی آسیا)منصوب شدند. ترجمه متن این احکام بدین شرح است: فدراسیون هاکی آسیا خرسند است به اطلاع برساند که شما به عنوان ... کمیته داخل سالن آسیا منصوب شده اید...

با توجه به تجربیات گرانبها و تخصص جنابعالی ، 

انتظار می رود نقشی مثبت در دستیابی به اهداف استراتژیک بلند مدت ما برای

توسعه بیشتر و ترویج هاکی در قاره آسیا ایفا نمایید.

لطفاً توجه فرمایید که این انتصاب بر اساس معرفی شما از سوی فدراسیون هاکی کشور شما و برخورداری از پیش نیازها و توانایی های لازم برای این سمت بوده است..

 لازم است همراه با اعضای کمیته خود مشورت های لازم را برای این امر آغاز نموده و نیاز های عملیاتی را

برای بررسی و تصویب به فدراسیون هاکی اسیا اعلام نمایید.

ما از شما بخاطر تعهدتان در قبول این سمت سپاسگزاریم و مشتاقانه منتظر شروع کار با شما برای توسعه بیشتر هاکی در آسیا هستیم..

مقر اصلی شما در دفتر اجرایی فدراسیون هاکی اسیا خواهد بود.