به گزارش اکونا پرس،

امیر مهدی علوی،سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره شایعات منتشره پیرامون نحوه انعقاد قرارداد دراگان اسکوچیچ با فدراسیون فوتبال عنوان کرد:مطابق اعلام قبلی،قرارداد اسکوچیچ به شکل ریالی با فدراسیون به امضا رسیده است.بر این اساس،هرگونه اظهارنظر در باب قرارداد سرمربی تیم ملی خارج از چارچوب مطرح شده مورد تایید نیست.
وی افزود:با تاکید سرپرست محترم فدراسیون در بهمن ماه سال گذشته و پیش از عقد قرارداد اسکوچیچ با سرمربی تیم ملی، هیچ متمم قرارداد و یا تبصره ای برای تغییر این قرارداد به ارزی انجام نشده است.لذا طرح مباحثی جز این موضوع عاری از واقعیت است.