امید نورافکن در صفحه شخصی خودش متنی خطاب به بیژن حیدری و بنیادی فر منتشر کرد.

468195f5-c616-405b-8c41-9cde8590fa88