به گزارش اکونا پرس،

با توجه به شیوع ویروس کرونا و اینکه تمرینات و مسابقات بسیاری از رشته‌های ورزشی تعطیل و مسابقات برخی رشته های دیگر نیز بدون تماشاگر در حال برگزاری است، مسائل شناختی و انگیزشی مربوطه و فرمول‌بندی خاص مسائل آنان در این شرایط، مورد بحث و تبادل نظر روان‌شناسان حاضر در این جلسه قرار گرفت.

همچنین حاضرین جلسه ضمن تشریح تجربیات مشاوره ای خود در این ایام، بر اهمیت مسائل مربوط به هویت، هدف گذاری، انعطاف پذیری و مثبت نگری تأکید کردند.

حمایت روان‌شناختی از طریق فضای مجازی مانند مشاوره از راه دور، کارگاه های آموزشی غیر حضوری و تولید پادکست، مورد تأکید اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت.