به گزارش اکونا پرس،

باشگاه گل گهر در خصوص مسائل داوری و در واکنش به عذرخواهی محمدحسین زاهدی فر از هواداران پرسپولیس نوشت:

 عدالت کجایی؟

۶ امتیاز گل‌گهر در این فصل با ناداوری سوخت و کسی عذرخواهی نکرد. اگرچه گل گهر و مردم سیرجان دنبال عذرخواهی نیستند چون اهل زور و تهدید و تطمیع نیستند.

آنها فقط می‌خواهند بدانند این همه بی عدالتی و نادیده گرفته شدن برای چیست؟

کسی صدای ما را می‌شنود؟