به گزارش اکونا پرس،

با حکم دکتر بهرام قدیمی، ریاست فدراسیون هاکی دکتر علیرضا جهانگیری به سرپرستی کمیته انضباطی فدراسیون هاکی منصوب شد.

متن حکم به شرح زیر است:

برادر گرامی جناب آقای دکتر علیرضا جهانگیری

با سلام

احتراما نظر به تجربه و تعهد و تخصص و سوابق ارزشمند مدیریتی جنابعالی، به موجب این ابلاغ بعنوان " سرپرست کمیته انضباطی"  این فدراسیون منصوب می شوید.

امید است با نصب العین قرار دادن شرع مقدس السلام و با بهره مندی از تمامی توان در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

بهرام قدیمی

رئیس فدراسیون هاکی