به گزارش اکونا پرس،

اسامی داوران قضاوت کننده در این رقابتها به شرح زیر است:

*پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه

مقاومت البرز  کراپ الوند

روح الله مطهری – محمد تیموری – یوسف صادقی – مرتضی شعبانی

ناظر: ابراهیم مسیبی

گیتی پسند  فرش آرا

عبدالرحیم محمدی – محمدمهدی حقوقی – حمیدرضا طیب طاهری – حمید سلیمانی

ناظر: منوچهر نظری

مس سونگون  سن ایچ ساوه

محمودرضا نصیرلو – حمیدرضا قدسی راغب – یوسف افضلی – کمال بایزیدی

ناظر: عباس دهقاپور

کوثر اصفهان  اهورا بهبهان

ابراهیم مهرابی افشار – حمید سلیمانی – حمیدرضا طیب طاهری – محمدجواد بابلی

ناظر: منوچهر نظری