به گزارش اکونا پرس،

در این نشست ابتدا در خصوص روند کسب سهمیه و وضعیت تمرینی و اردویی تیم های مختلف ملی و همچنین تهیه بلیت و مسیر پروازی کاروان ورزشی کشورمان به المپیک بحث و تبادل نظر گردید.

سپس علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ضمن حضور در نشست هیات اجرایی در خصوص برنامه های در دست اجرای این فدراسیون تا المپیک توکیو توضیحاتی ارائه و خواستار حمایت بیشتری از کشتی گردید.

وی در خصوص موفقیت های کشتی آزاد و فرنگی در ادوار المپیک و تاثیر آن بر کل کاروان بر حمایت های مادی و معنوی بیشتر از کشتی جهت موفقیت در المپیک پیش رو مطالبی را عنوان و اعضای هیات نیز بر ادامه حمایت از کشتی تاکید کردند.

در ادامه دکتر صالحی امیری با اشاره بر اهمیت ورزش کشتی در کشور بعنوان یک رشته افتخار آفرین و ملی بر استمرار حمایت های کمیته ملی المپیک از فدراسیون کشتی تاکید کرد.

در ادامه رضا حیدری رئیس فدراسیون هنر های رزمی و کونگ فو که به اتفاق طالقانی نائب رییس خود در نشست هیات اجرایی حضور یافت ضمن اشاره به راه اندازی رشته تو آی با مرکزیت ایران گزارش مبسوطی در این زمینه ارائه و خواستار حمایت های مادی و معنوی بیشتری از این رشته در روند توسعه بین المللی آن گردید که تصمیمات لازم در این زمینه صورت پذیرفت.

همچنین حمایت از رشته مدال آور کوراش که تحت نظر فدراسیون ووشو می باشد با توجه به موفقیت در بازیهای آسیایی جاکارتا و حضور در بازیهای آسیایی هانژو ۲۰۲۲ و داخل سالن و رزمی مورد موافقت هیات اجرایی قرار گرفته و‌مقرر شد در قالب کمک ها از فدراسیون ووشو این حمایت ها صورت پذیرد.همچنین در خواست های واصله برخی فدراسیون های ورزشی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

در خاتمه دکتر سعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک نیز در خصوص سفر هیات بلند پایه ورزش افغانستان و دکتر حفیظ الله رییس کمیته ملی المپیک افغانستان که وزیر ورزش آن نیز می باشد به تهران و نحوه ملاقات با رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان و بازدید از اماکن مختلف ورزشی از جمله آکادمی ملی المپیک و موزه ورزش گزارش ارایه کردند.