به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی فدراسیون انجمنهای ورزشی، در ابتدای این نشست که با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد حمید باقرنیا سرپرست انجمن حقوق ورزشی ورئیس هیات رئیسه ضمن تشکر از تلاش های هیات رئیسه به منظور شناسایی موانع و همراهی در هموار نمودن مسیر پیش رو افزود: در تلاشیم که هر چه سریع تر اقدامات عملی همچون برگزاری کارگاه های تخصصی حقوق ورزشی و اعلام الزامات قراردادی به دست اندرکاران ورزش را به منصه ظهور برسانیم .
سپس امیرحسین شادمانی دبیر هیات رئیسه نیز به تشریح اقدامات انجام شده در راستای ساختار سازی و تدوین برنامه های کاری آینده پرداخت . 
پس از آن هر یک از اعضاء به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
همچنین طی این جلسه مسعود طاهری و حمید احسانی مهر به عنوان اعضاء جدید هیات رئیسه به صورت رسمی معرفی شدند و احکام مسئولیت خود را تحویل گرفتند.
در پایان جلسه نیز حمید باقرنیا، دکترایمان حسین پور شرفشاد، خانم زهرا ارسنگ، دکتر حامد محمدی و امیرحسین شادمانی در نشست خبری با محوریت تصمیمات و برنامه های جلسه حضور یافتند.
دیگر اعضای هیات رئیسه انجمن حقوق ورزشی دکتر عبدالله سمامی، دکتر بهنام حبیب زاده، دکتر محمدحسین قربانی در جلسه حضور داشتند.