به گزارش اکونا پرس،

پس از انصراف وزنه بردار کشور ساموآ از حضور در المپیک توکیو، پریسا جهانفکریان بانوی دسته فوق سنگین ایران به جای او راهی این مسابقات خواهد شد.

جهانفکریان به عنوان اولین بانوی وزنه بردار ایران به مسابقات المپیک راه پیدا کرده است.