به گزارش اکونا پرس،

مهمترین سرفصل های این کارگاه یک روزه که با تدریس دکتر هادی صمدی و با هدف آشنایی مربیان و ورزشکاران با ابزارهای جدید در ارزیابی وضعیت بدن برگزار خواهد شد عبارتند از:
آشنایی با ابزارهای مرسوم در ارزیابی وضعیت بدنی.
آشنایی با معایب و مزایای ابزارهای مرسوم در ارزیابی وضعیت بدنی.
آشنایی با ابزارهای جدید در ارزیابی وضعیت بدن.
متقاضیان حضور در کارگاه مذکور که از 10 امتیاز حضور در آزمون  ورودی دوره مربیگری بدنساز آکادمی ملی المپیک برخوردار است، جهت ثبت به لینک زیر مراجعه کنند:

http://academy.olympic.ir/fa/registration