به گزارش اکونا پرس،

در ابتدای این جلسه که به منظور هماهنگی بیشتر مدیران مراکز آکادمی در خصوص برنامه ریزی و اجرای فعالیت های آموزشی برگزار شد، محمدرضا اویسی معاونت آموزش و پژوهش آکادمی ملی المپیک در رابطه با کارگاه ها و دوره های آموزشی در دست اقدام مراکز گزارشی را ارائه و در ادامه، حاضرین جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون این موضوع پرداختند.
همکاری و هماهنگی بیشتر واحد همبستگی المپیک کمیته ملی المپیک با مراکز آکادمی در زمینه برنامه های آموزشی موازی، بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری بیشتر دوره های آموزشی بین المللی و پیشنهاد برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی کنترل دوپینگ و آشنایی با داروهای ممنوعه از دیگر موضوعات مهمی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.
شایان ذکر است علاوه بر دکتر سعیدی و محمدرضا اویسی، دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی مدیر مرکز روان‌شناسی ورزشی، دکتر سید شمس الدین تقوی مدیر مرکز پزشکی ورزشی و دکتر مرتضی بهرامی نژاد مدیر مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی آکادمی ملی المپیک، خانم دکتر سارا مهرانی مدیر واحد همبستگی المپیک کمیته ملی المپیک و دکتر فرخ کیا رئیس انجمن آمادگی جسمانی کشور دیگر حاضرین این جلسه را تشکیل دادند.