به گزارش اکونا پرس،

در این مجمع که به دلیل شیوع ویروس کرونا مسئولین هیأت‌های استانی و نواب رئیس بانوان این هیأت ها به صورت غیرحضوری در آن شرکت کرده بودند، علاوه بر دکتر علینژاد، پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی نیز به عنوان نماینده کمیته ملی المپیک حضور داشت.
در این مجمع و پس از ارائه گزارش عملکرد فدراسیون والیبال در سال گذشته توسط دکتر محمدرضا داورزنی رئیس این فدراسیون و همچنین ارائه گزارش حسابرس مستقل و گزارش‌های مالی تا پایان سال 99 توسط خزانه‌دار فدراسیون، برنامه عملیاتی و بودجه سال جاری و همچنین آیین‌نامه داوری سال 1400 مورد بررسی و تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.