به گزارش اکونا پرس،
طبق روال بازیهای آسیایی و المپیک ثبت نام نهایی اعضای کاروان های مختلف (DRM) یک هفته قبل از آغاز بازیها و با حضور سرپرست کاروان در محل برگزاری بازیها (Olympic Village )  برگزار می شود که به همین منظور دکتر نصراله سجادی سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازیهای المپیک 2020 توکیو به همراه فرید فتاحیان ، فاطمه موسوی زاده ، حمید سلامی و مهدی چراغی اعضای کادر سرپرستی عصر روز گذشته وارد توکیو شدند . 
این نشست از ساعت 9 صبح امروز به وقت محلی آغاز شده و تا عصر ادامه خواهد داشت . 
در این نشست ID  کارت و کارت شناسایی تک تک اعضای کاروان ورزشی ایران از جمله ورزشکاران ، کادر فنی ، کادر پزشکی ، کادر خبری ، مسئولین و کادر پرستی نهایی خواهد شد و مواردی از قبیل اسکان تغذیه ، استفاده از سالنهای تمرین ، حمل و نقل و سایر موارد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .