به گزارش اکونا پرس،

ابراهیم شکوری که با حضور سمیعی در باشگاه پرسپولیس حکم معاون اجرایی این باشگاه را دریافت کرده بود، از سمت خود استعفا داد.

شکوری قرار است دوران سربازی را پشت سر بگذارد و به این منظور از سمت خود کنارگیری کرده است.