به گزارش اکونا پرس،

در متن پیام تبریک فوق آمده است:


حقیقتا باید قدردان وشکر گزار نعمت بزرگ الهی خداوندی باشیم که همواره یاری گر فرزندان این مرز و بوم بود تا با به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس کشورمان موجی از نشاط، همبستگی و غرور ملی را برای ملت بزرگ ایران به ارمغان آوردند.
آوردگاه توکیو میدان درخشش انسانهای مظلوم ولی مقتدر درتوکیو بود تا علاوه برشیرین نمودن کام مردم،غرور وغیرت ایرانی رادرعرصه های جهانی بنمایش گذاشتند  که این افتخار بزرگ جز بامجاهدتهای خاموش حاج محمود سرافراز وباهمت روسای فدراسیونها مربوطه ، سخت کوشی عزیزان کادر سرپرستی ،تیم پزشکی  ،مربیان ،کادرفنی وهمه انسانهای بزرگی  که دراین مسیر همدل وهمراه کاروان بودند میسر نمی شد.

اخلاق حکم می کند ازهدایت وحمایت های خالصانه اقای سلطانی فر ،معاونین ،مدیران ومشاورین وزارت ورزش تشکر بعمل آید و ضمن تبریک به افتخار آفرینان و کاروان اعزامی به بازیهای پارالمپیک برای مجموعه پر تلاش و زحمتکش کاروان در دیگر رقابت های پیش رو آرزوی بهروزی و موفقیت دارد.