به گزارش اکونا پرس،

از مهمترین موضوعاتی که توسط دکتر مجدالدین مستعان مدرس این کارگاه به شرکت کنندگان ارائه شد می توان به این موارد اشاره کرد: فلسفه مربیگری موفق، ویژگی های مربیان حرفه ای، اصول مهارت های ارتباطی در مربیگری، زندگی حرفه ای مربیان، کنترل هیجان مربیان موفق و بایدها و نبایدهای روان شناختی تمرین و مسابقه.

لازم به ذکر است در پایان این کارگاه دکتر مستعان طبق روال گذشته خود در کارگاه‌های آموزشی که تدریس آنها را بر عهده دارد، به ارائه توضیحاتی در خصوص سواد زیستی به عنوان رکن سوم المپیک پرداخت.