به گزارش اکونا پرس،
پس از اعلام درخواست شهرداری بندرعباس مبنی بر برگزاری کارگاهی با عنوان پیشگیری از آسیب های شایع زانو در ورزش توسط دپارتمان پیشگیری از آسیب های ورزشی، دپارتمان مذکور بلافاصله اقدام به انجام هماهنگی و برنامه ریزی های لازم برای برگزاری این کارگاه نمود که این کارگاه آموزشی در تاریخ 20 شهریور ماه و به صورت غیرحضوری برگزار شد.
با توجه به شیوع بالا و طولانی بودن زمان توانبخشی آسیب پارگی لیگامنت صلیبی قدامی، کارگاه مذکور جهت آشنایی مخاطبین بندرعباسی با این مبحث مهم برگزار شد.
دکتر علیرضا شهاب و مصطفی زارعی مدرسین این کارگاه، در مورد آناتومی، نحوه ایجاد آسیب ACL  ، زمان مورد نیاز جهت توانبخشی این آسیب و تمرینات توانبخشی این آسیب توضیحاتی را به شرکت کنندگان ارائه دادند.