به گزارش اکونا پرس،

در این وبینار که مخاطبین آن را مربیان ورزشکاران جوان، معلمان تربیت بدنی منتخب فدراسیون دانش آموزی، معلمان تربیت بدنی تعلیم دیده دوره های آموزش المپیک (OVEP) دارای گواهینامه از آکادمی و ورزشکاران جوان منتخب مشمول بورسیه طرح امیدها و ستاره های آکادمی تشکیل می دهند، سیلویا دالوتو مدیر آکادمی ملی المپیک آرژانتین و یکی از سخنرانان کلیدی آکادمی بین المللی المپیک حضور خواهد داشت.
وی علاوه بر معرفی آکادمی ملی المپیک آرژانتین (تاریخچه، ساختار و عملکرد)، در خصوص فعالیت‌ها و برنامه های آموزشی ویژه المپیک جوانان و ورزشکاران جوان کشور خود نیز مطالبی را ارائه خواهند داد.
برنامه کامل وبینار:

برنامه وبینار" تعلیم و تربیت ورزشکاران جوان مبتنی بر ارزش‌های المپیک "ویژه معلمان تربیت بدنی و مربیان جوانان برنامه وبینار" تعلیم و تربیت ورزشکاران جوان مبتنی بر ارزش‌های المپیک "ویژه معلمان تربیت بدنی و مربیان جوانان