به گزارش اکونا پرس،
 در این نشست، ریکاردو فراکرى رئیس فدراسیون جهانى بیسبال و سافتبال ضمن ابراز رضایت از رشد و پیشرفت بیسبال در ایران قول حمایت و همکاری بیشتر از این رشته در ایران را داد و خواستار راه اندازی رشته جدیدی که به تازگی در فدراسیون جهانی شروع به کار کرده است، در کشورمان  شد.

همچنین مقرر شد تا ریکاردو فراکرى طی چند ماه آینده برای مذاکرات بیشتر به ایران سفر کند.

در این نشست در خصوص راه اندازی آکادمی بیسبال و سافتبال ایران نیز مباحثی مطرح شد که رئیس فدراسیون جهانى بیسبال و سافتبال ضمن استقبال قول همکاری داد و از کمیته ملی المپیک نیز خواست تا حمایت و توجه بیشتری به این رشته کند چرا که بیسبال و سافتبال ایران پتانسیل و قابلیت دارد تا جایگاه خوبی در آسیا پیدا کند.

همچنین در این نشست درباره برگزاری دوره‌های آموزشی در ایران و اعزام مدرس مذاکراتی انجام شد.