به گزارش اکونا پرس،

این دو نشست با حضور ۳۰ نماینده بلندپایه آسیایی بصورت حضوری و‌حضور ۱۴ نماینده بصورت آنلاین طی دو روز برگزار و در آن  مواردی همچون بررسی موضوعات پیرامون بازی های آسیایی هانگژو۲۰۲۲،گزارش فعالیت های قطر و عربستان بعنوان میزبانان بازی های آسیایی ۲۰۳۰ و ۲۰۳۴،بررسی پیشنهادات بمنظور تعیین و تکلیف میزبان بازی های آسیایی ۲۰۳۸  و بازی های معوق داخل سالن آسیا و‌هنرهای رزمی به انضمام بازی های آسیایی جوانان  مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین  توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک بصورت ویدیوکنفرانس در نشست مجمع عمومی،حضور خواهد داشت.
ارائه گزارشی در خصوص بخش سولیداریتی آنوک،آکادمی المپیک آسیا در سئول و هفتمین دوره بازی های بین المللی ورزشی کودکان در سال ۲۰۲۲ از دیگر موارد مطروحه در نشست فوق خواهد بود.
دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک  کشورمان در دو نشست فوق حضور خواهند داشت.