به گزارش اکونا پرس،

مرحله جدید اردوهای آماده سازی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر در بخش دختران از روز شنبه 29 آبان در آکادمی ملی المپیک آغاز شده است.
اعضای این  تیم که تمرینات فنی شمشیربازی و بدنسازی خود را برای حضوری موفق در بازی های آسیایی هانگژو در آکادمی ملی المپیک دنبال می کنند، صبح امروز و به منظور ارزیابی آمادگی جسمانی خود، زیر نظر کارشناسان مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی آکادمی تست دادند.
کیانا باقرزاده، پریماه برزگر، نجمه سازنچیان و فائزه رفیعی در رده سنی بزرگسالان و  زهرا عابدینی، شیدا عالمی، آیسا صدیقی و محدثه طاهرخانی در رده سنی جوانان اردونشینان این تیم را در اردوی مذکور تشکیل می دهند.