به گزارش اکونا پرس،

شکایت جابر انصاری از باشگاه آلومینیوم اراک بابت مطالبه وجه یک میلیارد و هفتصد و ده میلیون ریالی، منجر به صدور رای محکومیت باشگاه آلومینیوم به پرداخت یک میلیارد و پانصد و شصت و پنج میلیون ریال و هزینه دادرسی شد.

وحید عزیزی از باشگاه ماشین سازی تبریز به دلیل مطالبه شصت میلیون ریالی شکایت کرد و طبق رای کمیته وضعیت، این مبلغ به انضمام هزینه دادرسی باید از سوی باشگاه پرداخت شود.

با توجه به شکایت عرفان پورافراز از باشگاه هوادار تهران جهت مطالبه یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریالی، از سوی کمیته وضعیت بازیکنان به دلیل مصالحه و سازش طرفین قرار رد دعوی صادر شد.

شکایت بابک حاتمی از باشگاه شاهین شهرداری بوشهر با صدور قرار رد دعوی مواجه شد.

باشگاه شمس آذر قزوین (بادران) از باشگاه پرسپولیس تهران و مهدی محمدی بابت فسخ غیر موجه و غرامت تضامنی به مبلغ پنج میلیارد ریال شکایت کرد که از سوی کمیته وضعیت بازیکنان قرار رد دعوی صادر شد.

شکایت اصلان سپهروند از باشگاه مس سونگون ورزقان منجر به محکومیت این باشگاه به پرداخت هشتصد میلیون ریال اصل خواسته و همچنین هزینه دادرسی شد.

باشگاه شاهین بندر عامری بوشهر به دلیل شکایت محمدرضا زائری به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و هزینه دادرسی در حق وی محکوم شد.

میلاد باقری از باشگاه رایکا بابل بابت مطالبه یک میلیارد و چهارصد و بیست و هشت میلیون ریالی شکایت کرد که در نهایت باشگاه رایکا به مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریالی و هزینه دادرسی محکوم شد.

باشگاه مس کرمان از باشگاه خوشه طلایی ثنا و پیمان نامور بابت مطالبه خسارت شکایت کرد که به استناد بند 11 ماده 11 آیین نامه دادرسی این شکایت مردود و غیرقابل رسیدگی اعلام شد.

شکایت هیات فوتبال استان بوشهر از حمیدرضا دیوسالار، علی فاتح انجیرکی، احمد بهاروندی، مرتضی غلامعلی تبار، مهرداد هدایتیان و ایمان صادقی قرار رد دعوی صادر کرد.  

محمد باشی از باشگاه ملی حفاری ایران شکایت کرد و این باشگاه به پرداخت کل مبلغ مورد مطالبه یکصد و نود و پنج میلیون ریالی به انضمام هزینه دادرسی محکوم شد.
ضمن اینکه باشگاه ملی حفاری باید مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال به دلیل شکایت حسین جعفرپور به وی بپردازد.

باشگاه ماشین سازی تبریز بابت شکایت علیرضا ارجمندیان محکوم به پرداخت یک میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون ریال و هزینه دادرسی در حق وی شد.

یزدان کاکاوندی از باشگاه ویستا توربین شکایت کرد که طبق رای صادر شده، این باشگاه به پرداخت پانصد و چهل میلیون ریال و هزینه دادرسی محکوم شد.

درخصوص شکایت عرفان سحرخیز از باشگاه شهرداری بندرعباس، از سوی کمیته وضعیت بازیکنان قرار رد دعوی صادر شد.