به گزارش اکونا پرس،

در ابتدای این نشست رئیس کمیته ملی المپیک ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو و  قبول طاعات و عبادات ماه میهمانی خدا  به تشریح وضعیت بودجه ای کشور در سال گذشته و جدید پرداخته و ابراز داشتند در سال 1400 با مساعدت سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور کلیه ردیف های بودجه کمیته ملی المپیک محقق شد  بطوریکه بودجه فدراسیون های ورزشی علاوه بر تخصیص صدر صدی بطور میانگین 51 رصد مازاد بر سهمیه نیز به حساب فدراسین ها تا پایان سال گذشته واریز گردید.

در ادامه این نشست در خصوص تعیین بودجه سال 1401 فدراسیون های ورزشی مقرر شد تا پایان فصل بهار سال جدید پیشنهادات فدراسیون ها در ارتباط با شاخص ها توسط کمیسیون برنامه و مدیریت بررسی  و به هیات اجرایی ارائه شود تا در صورت تصویب  آن در هیات اجرایی مبنای محاسبه سال جاری قرار گیرد و مرحله نخست آن بصورت علی الحساب به فدراسیون ها پرداخت شود.

همچنین مقرر شد هفته آینده نیز نشست فوق العاده هیات اجرایی برای برسی موارد مرتبط با بودجه و توزیع اعتبارات آن و سایر موارد مرتبط برگزار شود.