به گزارش اکونا پرس،

پیش از ظهر امروز دکتر سیدرضا صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک در این فدراسیون حضور یافت.

پیمان فخری سرپرست بازیهای آسیایی، عبدالهی مدیر کمیته روابط عمومی کمیته ملی المپیک و دیگر مسوولین کمیته ملی المپیک در این بازدید حضور داشتند.

گفتنی است رییس کمیته ملی المپیک در ابتدا از بخش ها و کمیته های مختلف فدراسیون بازدید به عمل آورد و از نزدیک با مسوولین و کارکنان این فدراسیون آشنا شد.

دکتر مهرعلی باران چشمه نیز در این نشست صمیمی پس از نمایش نماهنگ سرود ملی ورزش زورخانه ای گزارشی از اقدامات فدراسیون را به سمع و نظر رییس کمیته ملی المپیک رساند.

در پایان این نشست توسط دکتر باران چشمه با اهدای شال و نماد پهلوانی از اقدامات دکتر صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک در جهت ترویج فرهنگ پهلوانی تقدیر به عمل آمد.