به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال طبق اعلام کمیته انضباطی، در مسابقه تیم های آلومینیوم اراک و نساجی مازندران  از سوی محسن صفری، یکی از افراد منتسب به باشگاه آلومینیوم اراک تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در مقابل مربی تیم حریف رخ داد. وی به یک جلسه از همراهی تیم خود و حضور در ورزشگاه آلومینیوم اراک در بازی خانگی و دو مسابقه رسمی محروم شد .

باشگاه آلومینیوم اراک به دلیل پرتاب اشیا و لیزر و فحاشی به تیم حریف توسط تماشاگران منتسب به 400 میلیون ریال جریمه نقدی و یک جلسه بازی در ورزشگاه خانگی بدون حضور تماشاگران محروم شد. این رای قابل تجدید نظر است.

*پیکار تیم های نفت مسجد سلیمان و نساجی مازندران برگزار و از سوی داریوش حسن پور، سرپرست تیم نفت مسجد سلیمان تخلفاتی مبنی بر توهین و بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه که منجر به اخراجش شد، رخ داد. وی به دو جلسه از حضور در بازی رسمی محروم و باید 300 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای قابل تجدید نظر است.

تیم نفت مسجد سلیمان به دلیل داشتن 7 بازیکن اخطاری باید 280 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

*دیدار تیم های مقاومت آستارا و اتحاد کامیاران برگزار و از سوی حجت اله عباسی، سرمربی تیم اتحاد کامیاران به دلیل بدرفتاری در مقابل داور، به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 60 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

امیر رضا قاسمی، بازیکن تیم اتحاد کامیاران به دلیل بدرفتاری برابر داور بازی به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 60 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

*دیدار تیم های شادکام مشهد و پارسا صنعت شرق برگزار و از سوی مصطفی مهدوی کیا، سرمربی تیم پارسا صنعت شرق تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری برابر داور بازی رخ داد. وی به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 60 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

رضا کافی، تدارکات تیم پارسا صنعت شرق نیز به دلیل بدرفتاری مقابل مقام رسمی مسابقه به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم شد و باید 100میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

تیم پارسا صنعت شرق به دلیل داشتن 8 بازیکن اخطاری باید 80 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

*مسابقه تیم های مس کرمان و ملوان بندر انزلی برگزار شد. تیم مس کرمان به دلیل استفاده تماشاگرانش از لیزر باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

فاضل ادیبی، عکاس تیم مس کرمان به دلیل بدرفتاری در قبال نماینده مسابقه به دو جلسه از همراهی تیم خود  و ورود به استادیوم های مخل برگزاری مسابقه تیم مربوطه محروم و باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

مسحن جعفری، تدارکات تیم مس کرمان نیز به دلیل بدرفتاری در قبال نماینده مسابقه دو جلسه از همراهی تیم خود محروم شد. وی باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.