به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روبط عمومی کمیته ملی المپیک ؛ دکتر اصغر رحیمی سرپرست کاروان ایران در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با اعلام این خبر اظهار داشت : در رشته های تیمی والیبال بانوان و آقایان ، بسکتبال 3 به 3 آقایان و بانوان  و هندبال آقایان و بانوان و فوتبال آقایان و بانوان کشورهای شرکت کننده به شرح ذیل  معرفی شدند . 

والیبال بانوان : افغانستان ، الجزایر ، آذربایجان ، کامرون ، اندونزی ، ایران ، سنگال ، ترکیه 

والیبال آقایان : الجزایر ، آذربایجان ، کامرون ، ایران ، مراکش ، پاکستان ، قطر ، ترکیه 

بسکتبال 3 به 3 بانوان : الجزایر ، آذربایجان ، گامبیا ، اندونزی ،ایران ، اردن ، قرقیزستان ، مالدیو ، مالی ، قطر ، عربستان ، سنگال ، ترکیه ، ترکمنستان ، امارات متحده عربی ، اوگاندا ، ازبکستان 

بسکتبال 3 به 3 آقایان : الجزایر ، آذربایجان ، گابن ، اندونزی ، ایران ، عراق ، اردن ، قرقیزستان ، مالدیو ، مالی ، موریتانی ، مراکش ، فلسطین ، قطر ، سنگال ، سودان ، ترکیه ، ترکمستان ، امارات متحده عربی ، اوگاندا 

هندبال آقایان : الجزایر ، ایران ، عراق ، کویت ، مراکش ، قطر ، عربستان ، ترکیه 

فوتبال آقایان : الجزایر ، آذربایجان ، کامرون ، ایران ، مراکش ، عربستان سعودی ، سنگال ، ترکیه