در این دیدار بر بازخورد مثبت بازدید حسین المسلم از کمیته ملی المپیک و دیدار با معاون محترم رئیس جمهور، دکتر مخبر و مسئولین ورزش کشور تاکید گردید.

مدیرکل شورای المپیک آسیا خطاب به دکتر صالحی امیری ضمن ابراز رضایت از سفر به ایران اظهارداشت: از میزبانی بسیار خوبتان قدردانی می کنم انصافا دیدارهای خوبی با مسئولین فدراسیون های ورزشی و وزیر ورزش کشورتان داشتم و با توجه به بازخوردهای خوبی که داشت مجددا به ایران سفر خواهم  کرد هم برای بازدید از پروژه شنا و هم برای دیدار با مسئولین ورزش کشورتان.

حسین المسلم در ادامه گفت:ورزش ایران بزرگ و قابل احترام است،برای المپیک پاریس برنامه ریزی سنگین داشته باشید و مطمئن باشید با همین شیوه حمایت، پشتیبانی و برنامه ریزی به نتیجه خواهید رسید

وی ادامه داد:حضورتان در راس کمیته ملی المپیک از همه جوانب بویژه حفظ و تقویت روابط بین الملل و ارتباط موثر با سازمانهای بین المللی ورزش موثر  بوده و تقریبا می شود گفت در اکثر نشست های بین المللی و دیدار با مسئولین و مدیران جهانی جهت همکاری های چند جانبه حضور فعال دارید که اثرات آن را در ورزش کشورتان می بینیم و همین مسئله حمایت ما را از شما دو چندان می کند.

مدیر کل شورای المپیک آسیا در خاتمه تصریح کرد:من در کنار شما و ورزش ایران هستم بخصوص که موضع مثبت شورای المپیک آسیا و کمیته بین المللی المپیک نسبت به ورزش ایران برای شما فرصت است و تاکنون کمتر پیش آمده شورای المپیک آسیا و کمیته بین المللی المپیک انقدر موضع خوبی نسبت به  ورزش یک کشور داشته باشند.

این دیدار در آخرین روز حضور دکتر صالحی امیری به دعوت از همتای مجاری در شهر بوداپست صورت پذیرفت.