به گزارش اکونا پرس،

مدیر روابط عمومی کمیته ملی المپیک آقای محمود عبداللهی ،در غم از دست دادن پدر به سوگ نشست.

سایت اکوناپرس این ضایعه را به آقای محمود عبداللهی و خانواده گرامیشان تسلیت عرض کرده و همچنین غفران الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی برای جنابعالی را از پروردگار متعال خواهانیم.