مهدی تاج رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، مراحل اولیه ثبت‌نام خود برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال را به‌صورت اینترنتی انجام داد و رسماً برای ریاست مجدد در این فدراسیون نامزد شد.

مهدی تاج در زمان ثبت‌نام اولیه مهدی محمدنبی و منصور قنبرزاده را به‌عنوان نواب رئیس اول و دوم خود معرفی کرده است.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال برای تکمیل ثبت‌نام خود باید به‌صورت حضوری در فدراسیون فوتبال حاضر شود.