به گزارش اکونا پرس،

دیدار تیم های فوتبال سامیت تهران و سپاهان نوین ایذه برگزار و از سوی پژمان شاهپوری، بازیکن سپاهان نوین ایذه تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه رخ داد. وی به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

ابوالفضل عباسیان، بازیکن تیم سپاهان ایذه به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه رخ د اد. وی به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

تیم سامیت تهران به دلیل سوء رفتار تیمی( داشتن 5 بازیکن اخطاری) باید50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم سپاهان نوین ایذه به دلیل سوء رفتار تیمی( داشتن 9 بازیکن اخطاری) باید90میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

*دیدار تیم های نفت امیدیه و بنیامین نو تهران برگزار و از سوی پیمان تمیمی، بازیکن تیم نفت امیدیه تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه رخ داد. وی به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 300 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

ایمان خانه شیر، تدارکات تیم نفت امیدیه نیز به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه رخ داد. وی به سه جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 300 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رای از حیث محرومیت قابل تجدید نظر است.

*مسابقه تیم های شاهین بجنورد و دریاری بابل برگزار و از سوی عباس شاکری، سرمربی تیم شاهین بجنورد تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال حریف تیم مقابل رخ داد. وی به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 70 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

مصطفی کاظم نژاد، مربی تیم دریای بابل نیز  تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال حریف مقابل رخ داد. وی به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 70 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

*احمدرضا زینوندیان، بازیکن تیم ستاره اتحاد تبریز به دلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی و شکستن شیشه رختکن که منتهی به ایراد صدمه بدنی نسبت به داوران بازی در دیدار برابر مقاومت آستارا شد، به 6 ماه محرومیت از همراهی تیم و ورود به استادیوم های ورزشی با احتساب محرومیت ناشی از دستور موقت به پرداخت 360میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و با صدور این رای از دستور موقت صادره رفع اثر می شود. این رای قابل تجدید نظر است.