به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛وی در فرم ثبت نام،داوطلبی خود را برای پست ریاست کمیته ملی المپیک و همچنین عضویت در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک اعلام نمود.

هادی ساعی پس از ثبت نام عنوان داشت:به رسم ادب و احترام قبل از هر چیزی از آقای دکتر صالحی امیری برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک اجازه گرفتم و امیدوارم شاهد انتخابات خوبی باشیم.