به گزارش اکونا پرس،

پس از انتخاب نایب رئیس اول و دوم، رای گیری برای یک عضو هیات رئیسه آغاز شد. برای این بخش ۶ مدیرعامل باشگاه ثبت نام کردند که ۸۰ عضو حاضر در مجمع رای خود در مورد آنها را به صندوق انداختند. محمدرضا ساکت، رضا درویش، اسماعیل حیدرپور، حمیدرضا گرشاسبی و حسین پرویزی نامزدهای این بخش بودند. در پایان رای گیری محمدرضا ساکت به عنوان نماینده باشگاه ها وارد هیات رئیسه فدراسیون فوتبال شد.

درویش ۱۸ رای، گرشاسبی ۱۳ رای، حیدرپور ۱۴ رای، پرویزی یک و ساکت ۲۶ رای را به خود اختصاص دادند.