به گزارش اکونا پرس،

دیدار فوتسال دو تیم گیتی پسند و گهر زمین سیرجان روز یکم شهریورماه برگزار و از سوی مجتبی مزروعی، آنالیزور تیم گیتی پسند تخلفاتی مبنی بر رفتار غیرورزشی در قبال داور مسابقه رخ داد. وی به توبیخ کتبی و پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

با توجه تخلفات حسین افضلی، سرمربی تیم گهر زمین سیرجان مبنی بر رفتار غیرورزشی که سبب وقفه در ادامه مسابقه شد، وی به یک جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

تیم گیتی پسند اصفهان به دلیل داشتن 3 بازیکن اخطاری و تخلفات تماشاگرانش مبنی بر پرتاب بطری آب و فحاشی به داوران مسابقه، به پرداخت 250 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم گهر زمین سیرجان به دلیل داشتن 6 بازیکن اخطاری و پرتاب بطری آب از سوی تماشاگران این تیم که سبب وقفه در ادامه مسابقه شد، باید 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.