به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛در این نشست رئیس کمیته ملی المپیک و اعضای هیات اجرایی از زحمات کیکاوس سعیدی تقدیر و تشکر نموده و با موافقت اعضای هیات اجرایی و طی حکمی از سوی محمود خسروی وفا وی بعنوان دستیار ویژه رئیس کمیته انتخاب و معرفی گردید.
همچنین با توجه به انتخاب سید مناف هاشمی بعنوان دبیر کل کمیته از سوی اعضای هیات اجرایی در نشست قبلی، وی در نشست امروز حضور یافته و پس از برگزاری مراسم تودیع و معارفه بعنوان سخنگوی کمیته ملی المپیک نیز انتخاب شد.

در ادامه اعضای هیات اجرایی به بررسی مسائل جاری مربوط به کمیته ملی المپیک پرداختند.
 

هیات اجرایی1

هیات اجرایی2