به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت بابا محمدی از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 721 میلیون و 904 هزار و 259 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 59 میلیون و 340 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

در پرونده شکایت وحید شیخ ویسی از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 750 میلیون ریال بابت اصل خواسه و مبلغ 16 میلیون و 350 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.