به گزارش اکونا پرس،
برنامه برگزاری این رقابت ها به شرح زیر است:

چهارشنبه 28 دی ماه:

ساعت ۷:۰۰ تا ۷:۳۰ : وزن کشی پنج وزن اول

ساعت ۱۰ تا ۱۴ : رقابت‌های مقدماتی پنج وزن اول (۵۷ , ۶۵ , ۷۴ , ۸۶ ، ۹۷)
ساعت ۱۶ تا ۲۱:ادامه مسابقات شانس مجدد تا مرحله نیمه نهایی

پنجشنبه 29 دی ماه:

ساعت ۷:۰۰ تا ۷:۳۰ : وزن کشی پنج وزن دوم و مرحله شانس مجدد و فینالیست های 5 وزن اول
ساعت ۱۰ تا ۱۴ : رقابت‌های مقدماتی پنج وزن دوم(۶۱ , ۷۰ , ۷۹ , ۹۲ , ۱۲۵) تا مرحله نیمه نهایی و شانس مجدد پنج وزن اول
ساعت ۱۶ تا ۲۱:فینال 5 وزن اول و مسابقات 5 وزن دوم تا فینال

جمعه 30 دی ماه:

ساعت ۱۰ تا ۱۲: شانس مجدد پنج وزن دوم
ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ : فینال پنج وزن دوم