به گزارش اکونا پرس،

به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدا دو تیم دریا کاسپین بابل و شهدای بابلسر برگزار و از سوی مهرداد فهیمی، سرپرست تیم شهدای بابلسر تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری  در قبال مقام رسمی که منجر به اخراجش از بازی شد، رخ داد. وی به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 300 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

این رای قابل تجدید نظر است.