• مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد:

    مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد از مهار و خاموش شدن آتش سوزی جنگلها و مراتع منطقه حفاظت شده خائیز خبر داد.